"Ziemia Lelowska i jej mieszkańcy na starej fotografii"

     W niedzielę 8 czerwca Izba Tradycji Ziemi Lelowskiej zainaugurowała swoją działalność, otwierając wystawę zatytułowaną: „Ziemia Lelowska i jej mieszkańcy na starej fotografii”. Ekspozycja ta została przygotowana przez zespół składający się z pracowników GBP Lelów i Izby Tradycji. W jej skład weszło wiele zdjęć wykonanych zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu II wojny światowej. Wystawę podzielono na cztery działy: Lelów przed II wojną światową, Lelów 3 i 4 września 1939, Lelów spalony przez Niemców oraz Okupacja i czasy powojenne.

   Otwarcie wystawy zaplanowano na godzinę 18.00 i kilka minut później Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lelowie, Pani Anna Teleszko przywitała licznie zgromadzonych gości. Przedstawiła także zagadnienia związane 
z powołaniem i funkcjonowaniem Izby Tradycji Ziemi Lelowskiej. Następnie Pan Bartosz Karolczyk przeprowadził prezentację multimedialną, w trakcie której omówione zostały najciekawsze fotografie zgromadzone przez nas
z zespół. Przemówienia wygłosił Pan Wójt Jacek Lupa oraz prezes i członek LTHK. Głos zabrał także nasz gość, prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic, który zaprezentował m.in. album ze starymi zdjęciami Szczekocin. Po tych wystąpieniach przyszła pora na oglądanie fotografii i innych przedmiotów zabytkowych eksponowanych w murach ITZL. Otwarcie wystawy i inauguracja działalności Izby Tradycji Ziemi Lelowskiej przy kawie i słodkim poczęstunku wypadła bardzo okazale i jedynie można żałować, że taka inicjatywa nie została zrealizowana w latach ubiegłych.