Struktura
Gminnej Biblioteki Publicznej
w LelowieIzba Tradycji Ziemi Lelowskiej
ul. Szczekocińska 31
e-mail: gbp.lelow@op.pl
 
Filia Nr 1 w Drochlinie
Drochlin 74
e-mail:bibliotekadrochlin@onet.pl
 
Filia Nr 2 w Nakle
Nakło 197
e-mail:biblioteka-naklo@wp.pl

 Filia Nr 3 w Podlesiu
Podlesie 152
e-mail:bibliotekapodlesie@op.pl
                                       
                      
 
Powrót